Så här jobbar vi
Kontakt

Skicka din egenanmälan via vårt kontaktforumlär nedan

Bedömning

När vi tagit emot din egenanmälan ringer en behandlare upp dig och bokar tider för ett första samtal .

Insats

Familjerådgivning för er som är folkbokförda i Nacka och Stockholm kommun

Familjerådgivning

Vi har mångårig erfarenhet av att ta emot vuxna, barn, unga och par i samtal. Vi arbetar till stor del utifrån Systemiskt familjebehandling, EFT (emotionellt fokuserad par- och familjebehandling) samt IBCT (Integrative behavioral couples therapy). Exempel på de som söker familjerådgivning är par, med eller utan barn, som har svårigheter i sin vuxna relation. Vissa behöver vår hjälp för att fortsätta leva tillsammans medan andra behöver stöd i sin separation. Vissa behöver stöd med par- och familjedynamiken och få hjälp med att orka förändra den. Vi finns för dig oavsett vart i din resa du befinner dig.

Vår verksamhet är mångsidig vilket har flera fördelar då vi kan vara behjälplig med remisser.

Särskild kompetens

Vi har en stor och kompetent arbetsgrupp med både manliga och kvinnliga terapeuter. Terapeuterna har olika specialiseringar vilket gör vårt mottagande av olika ärenden enkelt. Vi har dessutom kompetens inom bland annat:

• Samlevnadsfrågor
• Depression
• Utmattning
• Ångest, oro och paniksyndrom
• Neuropsykiatri
• Missbruk
• Hot och våld
• Trauma

Övrigt

Idag har vi avtal med Stockholm stad, Nacka kommun och Järfälla kommun. Du som vill ha familjerådgivning och bor i Stockholms kommun eller Nacka kan välja oss som utförare. Familjerådgivning kostar 450 kronor per samtal. Familjerådgivaren har tystnadsplikt och för inga journaler. Undantag från tystnadsplikten måste familjebehandlaren göra om det framkommer att ett barn blivit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel. I sådana fall är personalen skyldig att informera Socialtjänsten.

Likabehandling och HBTQ

Alla som söker hjälp och stöd hos oss ska känna sig trygga och respektfullt bemötta. Barn kan komma till världen på olika sätt och vi vet att familjer kan se olika ut, ha olika behov och utmaningar. Vi har särskild kompetens när det kommer till det psykiska lidande och de relationsproblem som kan uppstå på vägen mot en graviditet. Våra terapeuter har erfarenhet av arbete med HBTQ-familjer och oavsett er par- eller familjekonstellation är ni välkomna att söka familjerådgivning och stöd hos oss.

Kontakt

Tack!
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Du måste fylla i alla fält.