Neuropsykiatrisk utredning

Om du misstänker att dina problem i vardagen orsakas av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom exempelvis adhd eller autism, kan du genomgå en neuropsykiatrisk utredning för att ta reda på om det stämmer. Vi på Nina psykologi har stor erfarenhet av att göra sådana utredningar.

Kontakt

Tack!
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Du måste fylla i alla fält.
Så här jobbar vi
Bedömning

Vi träffas på ett bedömningssamtal och därefter kommer du att få reda om vi rekommenderar dig att gå vidare med en utredning, samt beräknat pris.

Utredning

Utredningen består bland annat av psykologintervju, anhörigintervju, psykologtestning och läkarbedömning.

Återgivning

Utredningen avslutas genom att du träffar den utredande psykologen för att gå igenom resultatet från utredningen.

För vuxna

Det är inte ovanligt att en persons symtom kan uppfylla kriterierna för flera olika neuropsykiatriska diagnoser och när vi utreder undersöker vi alltid om det kan finnas fler/andra diagnoser som orsakar de problem du har. Syftet med detta är för att kunna ge dig rätt hjälp och att du och dina närstående ska få en bra förståelse för hur just du fungerar och vilket stöd du kan tänkas behöva.

Under utredningen kommer du att få uppge en person, till exempel en förälder, släkting eller lärare som känt dig under uppväxten som kan svara på frågor om ditt fungerade i barndomen. En anhörigintervju är en viktig del av en neuropsykiatrisk utredning.

Vi utreder inte någon som har ett pågående missbruk av alkohol, droger eller läkemedel. Vi hänvisar i detta fall till beroendevården.

För barn

Vi utreder även barn från ca fyra års ålder. Om ditt barn utretts tidigare vill vi gärna att ni tar med kopior på utlåtanden från dessa utredningar.

Hur går en utredning till?

Screening
Innan vi sätter igång en utredning gör vi en så kallad screening. Vi träffas på ett bedömningssamtal och du kommer att få svara på frågor om varför du vill göra en utredning, beskriva dina problem och fylla i en del formulär. Därefter kommer då att få reda om vi rekommenderar dig att gå vidare med en utredning, samt beräknat pris för din utredning.

Vårt utredningsteam består av en legitimerad psykolog och en legitimerad läkare med specialistutbildning inom psykiatri.

Psykologintervju
Du kommer att få frågor om din uppväxt, om ditt fungerande i vardagen, t ex på jobbet eller i skolan och hur det fungerar

Anhörigintervju
Psykologen intervjuar din anhörig och går igenom frågor om din uppväxt och hur du var som barn. Anledningen till att man i utredningen gör en anhörigintervju är för att det ofta kan vara svårt att minnas de första åren.

Psykologtestning
Du kommer att få genomföra en rad olika tester i syfte att ta reda på dina kognitiva styrkor och svagheter, exempelvis vad gäller minne och koncentrationsförmåga.

Läkarbedömning
Vid läkarbesöket kommer du att få genomgå en somatisk undersökning och svara på frågor om ditt mående nu och tidigare.

Sammanställning
Efter att intervjuer, undersökningar och testning är genomförda så ska information noga gås igenom, sammanställas och bedömas tillsammans av läkare och psykolog.

Återgivning
Utredningen avslutas genom att du träffar den utredande psykologen för att gå igenom resultatet från utredningen. Du kommer här även att få med dig våra rekommendationer utifrån det som framkommit. Du får gärna ta med dig en anhörig eller någon annan som du vill ska ta del av resultatet från utredningen.

Skriftligt utlåtande
Efter återgivningen skickar vi en skriftligt utlåtande med en sammanfattning av utredningsresultat och rekommendationer underskrivet av utredande läkare och psykolog. Detta dokument kan komma till nytta framöver exempelvis vid kontakt med myndigheter eller sjukvård.

Vanliga frågor och svar

Vem är utredningsansvarig?
Utredningsansvarig är leg. Psykolog Sarah Camejo Hurt.

Vem är ansvarig läkare?
Per Henrik Eriksson, leg. Läkare och specialist i psykiatri.

Erbjuder ni medicinering för adhd?
Om du har gjort din utredning hos oss där diagnos adhd/add fastställts, finns möjlighet till medicinering, under förutsättning att du t ex inte har en beroendeproblematik.

Vad kostar en utredning?
Priset för en utredning beror på hur omfattande vi bedömer att utredningen kommer att bli. Priset får man reda på efter det första bedömningssamtalet och ta ställning till om man vill gå vidare.

Kan jag dela upp min betalning?
Vi har samarbete med Medical Finance som erbjuder lån med 12 till 36 månader avbetalning. Lånet tas genom Medical Finance och inte via oss.

Varför kostar det pengar hos er när det är kostnadsfritt via regionen?
Vi har inget regionsavtal gällande neuropsykiatriska utredningar

Jag har gjort en utredning tidigare men jag skulle vilja göra om den. Kan jag göra detta hos er?
Ja det går bra.

Hur snabbt kan jag påbörja en utredning via er?
Du erbjuds en tid för ett första bedömningssamtal inom en vecka.

Hur många gånger träffas vi?
En utredning kan innebära 5-10 träffar med utredningsteamet.

Kontakt

Tack!
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Du måste fylla i alla fält.