Neuropsykiatriska utredningar

Vårt team genomför neuropsykiatriska utredningar för ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning både hos vuxna och barn.