Vi är värdar för ISTDP Academy

Nina psykologi är stolta över att under våren 2022 vara värdar för svenska ISTDP-föreningens föreläsningsserie ISTDP Academy i Stockholm. Föreläsningarna berör olika aspekter av ISTDP och hur terapimetoden kan tillämpas. ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) utvecklades under 1980- och 1990-talet i Kanada och metoden är specifikt utvecklad för komplexa och kroniska tillstånd där andra psykoterapier inte haft önskad effekt. Nina Psykologi erbjuder ISTDP som ett behandlingsalternativ bland flera. Våra patienter har olika behov och därför är det självklart att hålla oss uppdaterade gällande olika evidensbaserade psykoterapimetoder.