Anmälan öppen för vårens gruppbehandlingar

Våren 2022 erbjuder Nina Psykologi flera gruppbehandlingar med start i början av mars:

   
  • Färdighetsträning i grupp för vuxna med ADHD-diagnos – träna på och få stöd i att hantera dina ADHD-symtom.
  • Bildterapigrupp för dig med kronisk smärta. Fokus för behandlingen kommer att vara att leva med smärta och uttrycka smärtan i bild.
  • Gruppbehandling för känsloreglering av starka känslor och för att stärka självkänsla. Innehållet i gruppen baseras på DBT-behandling.
  • Stabiliserande grupp för dig med PTSD, fokus kommer att ligga på ångestreglering och flashbacks och passar för dig som längre fram vill genomföra en PTSD-behandling.
Hör av dig till oss på 08-684 296 00 om du är intresserad av att delta i någon av våra gruppbehandlingar eller vill veta mer om upplägget. Du är välkommen att delta oavsett vilken vårdcentral du är listad hos och du behöver ingen remiss.