Är du arbetsgivare och vill öka hälsan hos dina medarbetare och minska frånvaron?

Nina Psykologi erbjuder er som arbetsgivare att teckna avtal med oss för medarbetarstöd hos psykolog. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och möjligheten att komma tillbaka till arbetet minskar med längden på sjukskrivningen. Medarbetarstöd är en förebyggande och lättillgänglig åtgärd för dina anställda innan de behöver sjukskrivning och företagshälsovård. Forskning visar att medarbetarstöd ökar produktivitet och hälsa samtidigt som det minskar arbetsfrånvaro. Med oss som er företagspsykolog får ni ett direktnummer till er kontaktperson dit arbetsgivare eller medarbetare kan ringa för att enkelt boka samtal. Vi har korta väntetider och bred erfarenhet av att möta människor i kris och psykisk ohälsa. Läs mer om vårt erbjudande här: nina.se/företagspsykolog