Beredskapsplan för Nina Hemtjänst

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det studier som visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn vid smitta av CoV-2 och är därmed en riskgrupp.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.

All hemtjänstverksamhet i Sverige är speciellt drabbad då kunderna många gånger är människor i hög ålder med underliggande sjukdomar. För att hantera detta i vår verksamhet har bland annat en beredskapsplan tagits fram. Förutom denna beredskapsplan följer företaget strikt de riktlinjer som kontinuerligt presenteras av Folkhälsomyndigheten och beställaren.

Vi har bland annat infört vissa striktare vårdhygienrutiner, gått över till digitala personalmöten och strikta regler vid minsta förkylningssymptom.

Har du frågor eller känner dig osäker på något är du välkommen att kontakta vår verksamhetschef Diana Kobadi på telefonnummer 0736224468 eller via mejl på diana@nina.se.

Det är mycket viktigt att du som behöver vård för covid-19 eller annan sjukdom INTE direkt går till våra mottagningar utan att du först tar telefonkontakt med 11 77 för att få vidare hjälp till rätt ställe i vården.

Om du blir allvarligt sjuk ring 112.