Biståndsansökan

Är du eller din närstående i behov av stöd och hjälp för att klara av vardagen kontaktar du socialförvaltningen. Vårt brukarombud kan hjälpa dig med din ansökan. Läs mer här nedan om hur det går till.