Covid-19

Den 11 mars deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset Sars-Cov-2, nedan kallad Covid-19 nu klassas som en pandemi. Detta innebär att det är en omfattande spridning i samhället i flera delar av världen.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det studier som visar att hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar är en av flera riskfaktor vid smitta av Covid-19.

Vi följer de riktlinjer som kontinuerligt presenteras av Folkhälsomyndigheten där det bland annat presenterats åtgärder för att minska på spridningsrisken. Nina Samtalsgruppen har bland annat gått över till digitala besök under en tid framöver. Läs mer här

Det är mycket viktigt att du som behöver vård för covid-19 eller annan sjukdom INTE direkt går till våra mottagningar utan att du först tar telefonkontakt med 11 77 för att få vidare hjälp till rätt ställe i vården.

Om du blir allvarligt sjuk ring 112.