Efterlängtad! Varmt välkommen leg. psykolog Felicia Browaldh!

Nina Samtalsgruppen önskar Felicia Browaldh varmt välkommen till personalgruppen. Felicia är KBT-psykolog med erfarenhet av både DBT samt ACT. Erfarenhet från både primärvård och psykiatri. Arbete med både individual - och gruppterapier. Flera års erfarenhet inom barn - och ungdomspsykiatrin i tvärprofessionella team. Kommer senast från BUP Mellanvård nordväst där hon jobbat med bedömning, behandling samt utredning av barn och unga.

Ett viktigt och efterlängtat tillskott till vår grupp!