Så här arbetar vi med familjestöd
1. Kontakt

Vi får en förfrågan från en socialtjänst.

2. Matchning

Vi samlar in all möjlig information och matchar förfrågan

3. Placering

Tillsammans med berörda parter genomför vi uppdraget.

4. Stöd

Vi tillhandahåller stöd till familjer och barn efter de behov som finns och den beställning som sker.

Familjestöd

Nina tillhandahåller bland annat konsulentstödd familjehemsvård med förstärkta familjehem, neuropsykiatriska utredningar och behandling för barn och ungdomar. Vi samordnar och anpassar olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Vår grundtanke är att komplettera familjer med olika former av professionella insatser samtidigt som vi tillvaratar familjens resurser. Vi verkar för att säkerställa god vård, omsorg och utveckling för de inblandade. Vi har vår grund i ett systemteoretiskt synsätt, där vi lägger stor vikt vid att utgå från och förstärka familjens och barnets eller ungdomens egna resurser.

Jour- och familjehem

Vår grundtanke är att komplettera familjehemmet med olika former av professionella insatser samtidigt som vi tillvaratar familjehemmets resurser.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting erbjuder vi bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Kontakta oss med eller utan remiss!

Läs mer

Neuropsykiatrisk utredning

Misstänker du att dina problem i vardagen orsakas av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom exempelvis ADHD eller Autism, kan du genomgå en neuropsykiatrisk utredning hos oss.

Läs mer

Kvalificerat kontaktmannaskap

Barnet som är placerat ska känna sig välkommen och vistas i en familjemiljö som skapar förutsättning för att barnet ska växa upp och lyckas i livet.

Läs mer

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster!

0704 23 05 10 navid@nina.se

Kontakta oss

"Jag tyckte det var skönt att jag fick vara inblandad i de beslut som togs när jag bodde hos familjen. Det var bra att alltid ha samma kontaktperson, det kändes att hon brydde sig om mig."

— Mira, 16 år

Vill du veta mer om att vara familjehem?

Läs mer

Psykoterapi

Tillsammans med en kompetent arbetsgrupp bestående av legitimerade psykoterapeuter med olika inriktning (PDT och KBT) driver vi på Nina samtalsgruppen en psykoterapimottagning för privatpersoner, första linjen, företag och organisationer.

Läs mer