Psykoterapi

Livet innehåller motgångar och ibland smärta som kan skapa ett lidande. Vi alla hanterar livets motgångar så gott vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Många gånger fungerar det och andra gånger behöver vi hjälp att tillåta oss att få känna, tänka och börja agera på ett sätt som fungerar för oss. Tillsammans undersöker vi dina tankar och känslor så att de blir begripliga. Fokus kommer att vara att minska ditt lidande och öka ditt välmående.