Gruppterapi

Som ett alternativ till individuell psykoterapi utförs många psykologiska behandlingar också i grupp. Gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem, som till exempel panikattacker eller ätstörningar, men den kan även vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. I en grupp där människor har liknande problem finns det en trygghet i igenkänningen, man är inte ensam om att känna som man gör och man får möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter.