IKBT

På Nina psykologi erbjuder vi internetbaserade behandlingsprogram för ADHD för vuxna, depression, oro, ångest, stress och sömnproblem. Behandlingen består av texter, filmer och övningar som är uppdelade i avsnitt som du går igenom under 8–10 veckor. Varje vecka har du också kontakt med din personliga behandlare via programmets chattfunktion. Behandlingsprogrammen bygger alla på Kognitiv Beteendeterapi (KBT), vilket är den metod med mest forskningsstöd inom webbaserad behandling. Med hjälp av texter, filmer, bilder och övningar är behandlingsprogrammen lättillgängliga och motiverande att arbeta med.

De program vi erbjuder är:

OROSHJÄLPEN®

Oroshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden
är tio veckor. Programmet är utformat för personer
med generaliserad ångest och innehåller verktyg för att
förstå och bryta oron och minska dess påverkan på
vardagen.

SOVHJÄLPEN®

Sovhjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden
är tio veckor. Behandlingsprogrammet är utformat för
personer med sömnrelaterade besvär, inklusive
insomni.

ÅNGESTHJÄLPEN®

Ångesthjälpen består av åtta avsnitt och
behandlingstiden är tio veckor. Programmet är
utformat för personer med olika sorters ångest,
exempelvis social fobi, paniksyndrom,
torgskräck/agorafobi, generaliserad ångest,
hälsoångest eller prestationsångest.

DEPRESSIONSHJÄLPEN®

Depressionshjälpen består av sju avsnitt och
behandlingstiden är tio veckor.
Behandlingsprogrammet är utformat för personer
med egentlig depression och syftar till att förbättra
det allmänna måendet.

STRESSHJÄLPEN®

Stresshjälpen består av sex avsnitt och
behandlingstiden är åtta veckor. Stresshjälpen
innehåller en uppsättning olika verktyg för att
kunna hantera och leva med stress i vardagen på
ett fungerande sätt.

ÅNGESTHJÄLPEN UNG®

Ångesthjälpen Ung är en omarbetad version av
Ångesthjälpen inriktad mot ungdomar. Hänsyn har
tagits till målgruppens ålder och mognad, och
innehållet har anpassats med avseende på språklig
nivå, konkretisering av teoretiska koncept, kliniska
exempel och övergripande struktur.
13-19 år

ADHD HJÄLPEN

Adhd-hjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med adhd. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling.

Pris

250kr eller 0kr vid frikort.

Kontakt

Tack!
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Du måste fylla i alla fält.