Individuell psykoterapi

En viktig utgångspunkt i PDT är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. De uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter.

Målet i psykodynamisk psykoterapi är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta de inre konflikter som ligger till grund för symtomen. Därigenom kan man komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och livssituationer. Man kan säga att man använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”.