Intervju med Sara Högberg, psykolog hos Nina

Vad jobbar du med hos Nina?
  • "Jag har många olika arbetsuppgifter: primärvårdspatienter, privata terapier, neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna, familje- och parrådgivning och psykosociala bedömningar av mottagare och donatorer av könsceller."
Vad är det bästa med ditt jobb?
  • "Det bästa med mitt jobb är att man aldrig blir fullärd som psykolog, att man alltid kan lära sig något nytt och spännande, men också att träffa alla patienter/klienter."
Vad tycker du att fler borde veta om psykisk ohälsa?
  • "Jag tycker att fler borde få lära sig om sambandet mellan psykisk ohälsa och tidiga livserfarenheter, särskilt vilken betydelse samspelet med våra närmsta omsorgspersoner under uppväxten (vanligtvis föräldrarna) har för hur vi hanterar våra känslor, hur vi ser på oss själva och hur vi relaterar till andra."
Har du ett specialintresse inom ditt yrke?
  • "Jag är väldigt intresserad av anknytning och relationer. Jag har bland annat gått fördjupningskurser inom Mentaliseringsbaserad terapi och föräldrautbildningen Trygghetscirkeln som bygger på anknytningsteori. Överlag tycker jag det är väldigt givande att få jobba med samspel, både mellan barn och förälder och mellan vuxna individer."