Jour- och familjehem

Nina arbetar med att rekrytera, utreda och att stödja jour- och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla förstärkta jour- och familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Med familjehem över hela Sverige har vi möjlighet till en god matchning. Vi har idag ett flertal ramavtal men tar även emot förfrågningar utanför ramavtalen.