Kvalificerat kontaktmannaskap

De flesta ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson. Denna person finns som stöd i såväl praktiska göromål som i rollen av en vuxen samtalspartner kring vardagliga och moraliska problem. Vi erbjuder kontaktpersoner för individinriktade stöd- och behandlingsinsatser i när- och hemmiljö.