Långa väntetider på BUP ökar kravet på första linjen

Sveriges Radio rapporterar om långa väntetider för behandling och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin, något som i flera fall lett till kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi vet hur viktigt det är att oavsett ålder få tillgång till vård snabbt för att hindra utveckling av allvarligare psykisk ohälsa. Kvalitativ och tillgänglig vård inom första linjen innebär lägre risk för att patienter behöver remitteras vidare till specialistpsykiatrin.