Hemsjukvård

Du som har beslut om hemsjukvård får själv välja vem som ska utföra den. Hemsjukvård är något som kan behövas tillfälligt eller under mer permanenta former. Det kan vara efter en operation eller om en patient har sjukvårdsbehov som lättast och bäst sköts i hemmet. Hemsjukvård faller under HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och allt arbete inom hemsjukvården överses av Ninas MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska).