Hemtjänst

All hemtjänst och hemsjukvård som vi bedriver sker på uppdrag av kommunen. Vi har legitimerad och erfaren personal, såsom undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster (fysioterapeut) och arbetsterapeuter.  Vår personal har idag språkkunskaper inom 12 språk utöver svenska och vi utökar den kompetensen vid behov. Läs mer här nedan om hur det går till och kontakta oss om du har några frågor.