Nina Psykologi starar 2022 med nytt ätstörningsteam


Från och med januari i år erbjuder Nina psykologi strukturerad behandling för barn och vuxna med lindrig till måttlig ätstörningsproblematik.

Behandlingen utgår framför allt från CBT-E men teamet kan även erbjuda andra behandlingsalternativ som Familjebehandling (FBT), DBT och psykodynamisk terapi.

Ätstörningsteamet består av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med god erfarenhet av ätstörningsbehandling för både barn och vuxna.

Läs mer på vår hemsida: https://nina.se/atstorning/