Prislista

Tjänst Pris
Privat psykoterapi 1250kr (45 min)
Parterapi 1600kr (60 min)
Föräldrastöd 1600kr (60 min)
Familjerådgivning (Stockholm och Nacka kommun) 450 kr
Psykologbedömning 5000kr (besök, samt intyg)
Kuratorsintyg 2500kr (besök, samt intyg)
Psykoterapeutisk behandling för ADHD 11 000 kr (10 sessioner à 1100kr)
Psykoterapeutisk behandling för spelmissbruk 11 000 kr (10 sessioner à 1100kr)
Inledande bedömning vid ätstörning 5000 kr
Behandling vid ätstörning Pris lämnas efter inledande bedömning
Neuropsykiatrisk utredning Pris lämnas efter bedömningssamtal
Arbetsförmågebedömning Pris lämnas efter bedömningssamtal
Företagshälsovård och krisstöd Pris lämnas efter kartläggning
Intyg till polisutbildning vid neuropsykiatrisk diagnos Pris lämnas efter bedömningssamtal