Psykoterapi

Det kan finnas många olika anledningar till att söka psykologisk behandling. Kanske besväras du av ångest, depression, känner dig stressad eller har problem i dina relationer. Eller är du förälder och orolig över ditt barns psykiska mående?

Vi erbjuder flera olika typer av behandling och många av våra medarbetare har erfarenhet av både barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin. Det gör att vi har god möjlighet att matcha dig och det du söker hjälp för med en terapeut som passar dina behov, något som vi vet är viktigt för en lyckad behandling. Våra terapeuter är legitimerade psykologer och/eller psykoterapeuter och får kontinuerlig handledning och vidareutbildning. Vi har tystnadsplikt och att vi är legitimerade innebär att vi arbetar under Hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL).

Några av de psykoterapeutiska metoder vi arbetar med är:
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Acceptance and commitment therapy (ACT)
Prolonged exposure för trauma (PE)
Dialektisk beteendeterapi (DBT)
Psykodynamisk terapi (PDT)
Intensive Short-term dynamic psychotherapy (ISTDP)

Så här jobbar vi
Kontakt

Ring till 08-684 296 00 för att boka ett första bedömningssamtal.

Bedömning

Du träffar din terapeut och tillsammans bestämmer ni hur ni ska arbeta och hur många gånger ni ska träffas.

Insats

Terapi på vår mottagning eller digitalt

Kontakt

Tack!
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Du måste fylla i alla fält.