Socialstyrelsen: Utredning och insatser i rätt tid kan förebygga större svårigheter för personer med ADHD eller autism.

Socialstyrelsen har i dagarna släppt nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. Man lyfter bland annat vikten av att ge stöd när behovet uppstår, i vissa fall redan innan diagnos har fastställts. Behovet av samarbete mellan sjukvård och myndigheter lyfts också som viktigt samt att kombinera läkemedelsbehandling med annan behandling, exempelvis psykologisk behandling. Nina Psykologi ger internet-KBT (behandlingsprogrammet ADHD-hjälpen), enskild terapi eller gruppbehandling som kan erbjudas dig som misstänker att du har ADHD eller står i kö för utredning. Kontakta oss på 08-684 296 00 så berättar vi mer.