Vi pratar 12 språk

Många kan få ett ökat behov av att få kommunicera på sitt modersmål när de blir äldre. Vi på Nina vill gärna tillgodose detta behov hos våra brukare. Vi erbjuder idag våra tjänster på ett flertal språk. Om just ditt önskemål om språk idag inte finns i vår verksamhet så agerar vi alltid på individuella önskemål och gör allt vi kan för att knyta an den kompetensen till vårt team.
Dessa språk finns idag i vår verksamhet.
 • Svenska
 • Engelska
 • Kurdiska (sorani och kurmanji)
 • Persiska (farsi)
 • Dari
 • Ryska
 • Turkiska
 • Arabiska
 • Polska
 • Kinesiska (mandarin)
 • Tigrinja
 • Amarinja