Från den 1:a september höjs avgiften för uteblivet besök till 400 kr

400 kr för uteblivet besök
Regionfullmäktige har beslutat om en enhetlig avgift på 400 kronor från den 1:a september för uteblivet vårdbesök för personer som uteblir utan giltigt skäl. Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök och därmed kunna använda vårdens resurser på bästa sätt.

De nya reglerna
Förhinder ska meddelas senast 24 timmar före ett besök

Avgiften räknas inte in i högkostnadsskyddet
Avgift tas ut även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer som är 85 år eller äldre, eller patienter med frikort.

Läs mer på
https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/augusti/nu-hojs-avgiften-for-uteblivet-besok-i-varden-till-400-kr/