Vår nya leg. psykolog med gedigen erfarenhet från BUP - Hanna Ramzell

Nina Samtalsgruppen önskar Hanna Ramzell varmt välkommen till personalgruppen. Hanna kommer senast från BUP team för könsinkongruens och dysfori vilket är en specialistenhet som tar emot barn och ungdomar från hela landet. Där har hon bland annat jobbat med frågeställning avseende könsinkongruens och dysfori.

Hanna är legitimerad psykolog sedan hösten 2014. Sin examen tog hon från Göteborgs universitet och har steg 1 i såväl KBT som PDT. Hanna har arbetat som psykolog både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi fortsätter växa och har fortsatt stor efterfrågan på behandlingar och är väldigt glada till att Hanna valt Nina Samtalsgruppen!

Varmt välkommen!