Varmt välkommen Anna Borgström - leg. psykolog med gedigen erfarenhet från vuxenpsykiatrin

Nina Samtalsgruppen önskar Anna Borgström varmt välkommen till personalgruppen.  Anna kommer senast från WeMind Nacka, öppenpsykiatrisk vuxenmottagning. Hennes arbetsuppgifter har blanda annat varit diagnostiska bedömningar, neuropsykiatriska utredningar, KBT-behandlingar individuellt och i grupp vilket hon kommer fortsätta med hos oss på Nina.

Anna är legitimerad psykolog sedan 2013. Hon har inriktad sig inom KBT men även individuell fördjupning inom ACT, Avancerad inlärningsteori samt tillämpad beteendeanalys.

Vi fortsätter växa och har fortsatt stor efterfrågan på behandlingar och är väldigt glada till att Anna valt Nina Samtalsgruppen!

Varmt välkommen!