Vårt senast tillskott inom barn och unga! Leg. psykolog Siri Aldén!

Nina Samtalsgruppen önskar Siri Aldén varmt välkommen till personalgruppen. Siri kommer senast från BUP Ektorp. Där har hennes arbetsuppgifter varit sedvanligt psykologarbete såsom barn-och ungdomspsykiatrisk bedömning, behandling, neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD och AST, psykoedukativa insatser i grupp och enskilt samt samverkan med socialtjänst och skola.

Vi har stor efterfrågan på barn- och ungdomssidan och är väldigt glada till detta starka tillskott!

Varmt välkommen!