Vi erbjuder skolor och vårdgivare föreläsningar och workshops om ätstörningsbehandling

Vårt ätstörningsteam erbjuder föreläsningar och workshops i syfte att öka kunskap om ätstörningar, bemötande, stöd och hjälp till personer som är drabbade. Vi kan även hjälpa er att arbeta förebyggande i er verksamhet och anpassar både innehåll och omfattning efter era behov. Genom våra föreläsningar och workshops får ni inom skola eller klinisk verksamhet ta del av sammanfattad aktuell statistisk och forskning samt får en introduktion till evidensbaserad psykologisk behandling för ätstörningar hos barn och vuxna.   Ätstörningsteamet utgörs av:  Helena Ernroth Hånell, leg.terapeut, certifierad handledare med lång erfarenhet av att behandla barn och vuxna med ätstörningar och har tidigare arbetat på BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och SCÄ (Stockholms center för ätstörningar).     Sarah Camejo Hurt, leg.psykolog under specialistutbildning, med flera års erfarenhet av behandling och utredning av barn och vuxna med ätstörningar. Har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin.   Vill du veta mer om våra föreläsningar, workshops och handledning är ni välkomna att kontakta ossinfo@nina.se eller telefonnummer: 072883536.