Vill du veta mer om att vara familjehem?

Nedan har vi tagit upp de mest vanligt förekommande frågorna man kan ha som familjehem.